Search by Topic

Keyword
Industry
Purpose
Expert
Area

HOME About NRI NRI Executives

Corporate Data

NRI Executives

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

As of June 2018

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman, Member of the Board Tadashi Shimamoto
President & CEO, Member of the Board Shingo Konomoto
Senior Executive Vice President, Member of the Board Ayumu Ueno
Senior Executive Managing Director, Member of the Board Yoshio Usumi
Members of the Board Miwako Doi *1
Masatoshi Matsuzaki *1
Hideaki Omiya *1
Audit & Supervisory Board Members Yutaka Harada
Hirofumi Kitagaki
Kohei Sato *2
Kiyotaka Yamazaki *2
Noriaki Okubo *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Director Harumi Saitou
Tatsuya Watahiki
Masaki Takimoto
Hiroshi Funakura
Senior Corporate Managing Directors Hajime Ueda
Masahiro Fuchida
Masato Matsuo
Kenji Yokoyama
Yoshio Murata
Yasuo Fukami
Shigeki Hayashi
Takuhito Sakata
Fumihiko Sagano
Yoichi Inada
Hiroshi Masutani
Akio Yamamoto
Tomoshiro Takemoto
Senior Managing Directors Naohiro Sako
Hirofumi Tatematsu
Shuji Tateno
Hidenori Anzai
Minoru Yokote
Namiki Kubo
Ken Ebato
Yuichi Higo
Katsutoshi Murakami
Hisao Nakajima
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yasushi Kobara
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Motoya Nishimura
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Hiroyuki Kawanami

Managing Directors

Managing Directors Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Yasuki Nakamaru
Takeshi Hihara
Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Ichiro Morisawa
Kazuya Kobayashi
Noriyasu Kogure
Counselors Shin Kusunoki
Yoshihiko Murowaki
Tomoyasu Miura
Minoru Aoki
Executive Fellows Yasuki Okai
Kotaro Kuwazu

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn